Tag Archives: هوش مالی

۱۳۹۸/۰۴/۱۰

۱۰ دلیل انجام بازی کش فلو

رابرت کیوساکی همراه با کتاب ارزشمند خود، پدر پولدار بی پول، یک بازی تخته ای را طراحی و توسعه داد که مردم در سراسر دنیا می‌توانند در جهت افزایش مهارت‌های مالی خود از آن استفاده کنند و قوانین جاودانه ای را که به وضوح در کتاب پدر پولدار بیان شده است، تمرین کنند.
رابرت اسم این بازی را cashflow101 نامید …

بازی کش فلو فارسی ۰ دیدگاه