Tag Archives: سواد مالی

۱۳۹۸/۰۶/۱۶

آیا بازی کش فلو سواد مالی را بهبود می دهد؟

بله، این همان چیزی است که رابرت کیوساکی فکر می کند. او نویسنده کتاب پرفروش پدر پولدار پدر بی پول است. او همچنین بسیاری از کتابهای دیگر در زمینه سواد مالی را تألیف کرده است. کتابهای او به عموم مردم آموزش می دهد که چگونه یک درآمد غیرفعال ایجاد کنند و از چرخه موشی خارج شوند …

بازی کش فلو فارسی ۰ دیدگاه