جذب سرمایه گذار

از تمام علاقه مندانی که دوست دارند با سرمایه گذاری در تولید و عرضه بازی کش فلو نقش داشته باشند دعوت می کنیم برای آشنایی با نحوه ورود به این سرمایه گذاری از ویدئوی زیر دیدن فرمایند.

نحوه جذب سرمایه در پروژه تولید و عرضه بازی کش فلو به صورت crowdfunding (کرادفاندینگ) یا تامین مالی جمعی می باشد و هم اکنون تعداد سرمایه گذاران این پروژه ۱۷ نفر هستند.

لیست
سرمایه گذاران بازی کش فلو
زهره زرگری
سرمایه گذار
مشهد
بشیر کارگذار
سرمایه گذار
مشهد
انسیه حسن زاده
سرمایه گذار
مشهد
مهدی حسن زاده
سرمایه گذار
مشهد
علی حسن زاده
سرمایه گذار
مشهد
انسیه حیدر زاده
سرمایه گذار
مشهد
محمد مهدی کریمی
سرمایه گذار
مشهد
فاطمه مشهدیان
سرمایه گذار
مشهد
محمد حسینی
سرمایه گذار
مشهد
سعید کمالی
سرمایه گذار
مشهد
سپیده سادات طاهری
سرمایه گذار
مشهد
محمد صفائی
سرمایه گذار
مشهد
علی تقی زاده شیرازی
سرمایه گذار
مشهد
مسعود بیرق داری
سرمایه گذار
مشهد
حامد فرهادی مهر
سرمایه گذار
مشهد
علی صید محمد خانی
سرمایه گذار
مشهد
جواد مختاری آزاد
سرمایه گذار
مشهد