اشکالات چاپی بازی

ضمن تشکر از شما مخاطب عزیز که بازی کش فلو را برای افزایش هوش مالی خود برگزیده اید باید متذکر گردیم که این بازی با توجه به حجم محتوای متنی آن که حاصل وجود ۱۹۲ کارت معاملاتی و ۱۲ کارت مشاغل و ۳۴ صفحه دفترچه راهنما و ۱ صفحه گسترده بازی و اطلاعات روی جعبه می باشد کم از یک کتاب از لحاظ استفاده از متن نمی آورد و با تمام تلاش های سخت گیرانه تیم محتوا و طراحی و چاپ در نهایت ایرادات اندک چاپی به صورت ناخواسته ایجاد گردیده است.

البته در این خصوص از شما کمال عذرخواهی را داریم و قطعا در چاپ های آینده این مشکلات به طور کامل رفع خواهد شد. در این صفحه، این ایرادات به شما اطلاع داده می شود. خواهشمندیم در زمان انجام بازی این اصلاحات را در نظر داشته باشید.

بازی کش فلو نسخه ایران ۱۰۱ – تولید ۹۸

  1. کارت مشاغل شماره ۷ - سرایدار

    هزینه هر بچه مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ تومان صحیح است.

  2. کارت معامله کوچک شماره ۱۵

    نماد : ددارو صحیح است.

  3. دفترچه راهنمای بازی صفحه ۲۱

    در تصویر برگه صورت وضعیت مالی بخش دارایی ها : بازاریابی شبکه ای (۲۵)   ۱۰.۰۰۰.۰۰۰    ۱۰.۰۰۰۰.۰۰۰  زیر املاک / کار و کسب صحیح است.