اخبار و رویدادها

جذب سرمایه پروژه تولید و عرضه بازی کش فلو

بازی کش فلو ، تنها بازی رومیزی شبیه ساز اقتصادی منطبق بر شرایط اقتصاد ایران است که به همت واحد طرح و توسعه شرکت هوش ثروت بازطراحی گردیده است.

نسخه جدید بازی کش فلو در راه بازار ایران

مدتی است که طرفداران بازی cashflow در ایران منتظر نسخه متفاوت و ایرانی شده این بازی هستند و ...